Nastavení zadávání plateb – Fio banka a Shoptet

V tomto článku se zaměříme na proces napojení našeho systému na Fio banku, což vám usnadní zadávání plateb při vrácení zboží.

Získání tokenu z Fio banky

Pro začátek je nezbytné získat token pro účet, ze kterého budete realizovat platby. Postupujte podle jednoduchého návodu, který naleznete v dokumentu API_Bankovnictvi.pdf.

Nastavení v administraci Reklamačníku

  1. Přihlaste se do administrace Reklamačníku.
  2. Přejděte do sekce Nastavení -> Banky.
  3. Zadejte získaný token a číslo účtu do příslušných polí.

Nastavení napojení v Reklamačníku – https://app.reklamacnik.cz/adm/settings/banky

Po provedení těchto kroků je vaše napojení na Fio banku úspěšně dokončeno.

Přidělení práv pro zadávání plateb

  1. Přejděte do sekce Nastavení -> Uživatelé -> Role.
  2. Zaškrtněte možnost ‚Zadávání plateb‘ u příslušné role.

Tímto krokem umožníte i zaměstnancům zadávat platby. Administrátoři mají toto právo vždy.

Zadávání plateb ve vratkách

Když změníte stav vráceného zboží na „Rozpracovaná“, získáte možnost zadání platby. Po kliknutí na změnit vás systém přesměruje na stránku, kde můžete před odesláním pečlivě zkontrolovat všechny platební údaje.

Potvrzení plateb v internetovém bankovnictví Fio banky

Důležité je potvrdit všechny zadávané platební příkazy v internetovém bankovnictví Fio banky, abyste zajistili úspěšné zpracování.

S tímto uceleným průvodcem byste měli mít implementaci integrace Fio banky pro zadávání plateb při vrácení zboží pod kontrolou. Nyní můžete snadno a efektivně zadávat platební transakce přímo z našeho systému.

Všechny zadané platební příkazy musí být poté potvrzeny v internetovém bankovnictví Fio banky, jinak nebudou zpracovány.